Waarom is er meer tijd voor de patiënt nodig?

 
De huisarts heeft meer tijd voor de patiënt nodig als voorwaarde om nu en in de toekomst goede en verantwoorde huisartsenzorg te blijven leveren. Centraal staat dat er meer tijd voor de patiëntenzorg zowel direct (consulttijd) als indirect (beheer dossier, samenwerking rond patiënt) beschikbaar moet komen. Meer tijd voor de patiënt is het belangrijkste speerpunt van de LHV.

Huisartsen nemen de afgelopen jaren steeds meer taken op zich. In de spreekkamer zien zij meer complexe problematiek, ze hebben meer administratieve -en managementtaken, voeren vaker overleg met families en mantelzorgers, andere zorgverleners en zorgverzekeraars.

Patientcontacten         visites                  

Ook stemt de huisarts vaker af met het sociaal wijkteam, de gemeente, maatschappelijk werk en de wijkverpleegkundige. Tegelijkertijd biedt de huisarts kwalitatief gelijkwaardige zorg aan de andere patiënten en zijn de bestaande taken in omvang toegenomen. Hierdoor staan de tijd die de huisarts heeft voor de patiënt en het werkplezier van de huisarts onder druk. (Bron: Factsheet Meer tijd voor de patiënt)

consulten 2x meer telefonische consulten  

Oplossingen
Aan de ene kant zijn er structurele oplossingen nodig, waarbij de overheid en de zorgverzekeraars kunnen helpen. Veel huisartsen zijn daarnaast ook zelf aan de slag gegaan om de werkdruk te verminderen en meer tijd voor de patiënt te creëren. Standaardoplossingen blijken er niet te zijn, omdat de oplossing moet aansluiten bij de praktijk(populatie) en de regionale omstandigheden.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Factsheet Meer Tijd Voor De Patiënt173.6 KB