Pilot langer consult in Hoorn

 
De vier huisartsenpraktijken in het gezondheidscentrum Kersenboogerd doen mee aan de pilot Meer Tijd voor de Patiënt van VGZ. Met de extra financiële mogelijkheden is een waarnemer aangesteld die een dag in de week voor elke praktijk beschikbaar is. Huisarts Carine den Boer is erg te spreken over de langere consulten die ze daardoor heeft gekregen.

Huisarts Carine den Boer
Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn
2.350 patiënten, 1.3 fte huisarts

Wat is de oplossing?

“Wij doen met de vier praktijken in ons gezondheidscentrum mee aan de pilot Meer Tijd voor de Patiënt van VGZ. We hebben meer capaciteit gekregen, zodat we langere consulten kunnen houden. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met het Dijklander Ziekenhuis en het Diagnostisch Centrum West-Friesland en wordt ondersteund door de Zorgkoepel West-Friesland.

Wij hebben ervoor gekozen om samen met de andere praktijken in ons gezondheidscentrum een waarnemer aan te stellen. Iedere praktijk heeft haar een dag in de week. Daarnaast hebben drie assistentes de opleiding spreekuur ondersteuner huisarts gevolgd. Zij zien nu de patiënten met eenvoudige klachten. Verder hebben we iedere week twee keer een half uur overleg met alle dienstdoende huisartsen in het gezondheidscentrum. De waarnemer doet ook mee. We sparren met elkaar over complexe gevallen, met als doel het aantal verwijzingen naar beneden te krijgen.” 

 ‘Niemand van ons wil nog terug naar 10 minuten’

Wat levert het op?

“Voorheen liep het spreekuur altijd uit; we hebben een complexe patiëntenpopulatie. De wachtkamer zat altijd vol, dat gaf mij een jachtig gevoel. Nu hebben we veel meer rust. Dat is een enorm verschil. Ik merk dat ik tijdens het spreekuur echt ga zitten en de tijd neem. Ik laat de patiënt uitpraten, ik ren niet meer zo door de gang. Ons werkplezier is een stuk toegenomen.

De pilot draait inmiddels een jaar en is net met een jaar verlengd. Uit de eerste resultaten blijkt dat het aantal verwijzingen naar het Dijklander Ziekenhuis met 12 procent is afgenomen. Dat begrijp ik wel, want met een volle wachtkamer verwijs je iemand toch sneller door voor bloedonderzoek of naar een specialist. Nu ik meer tijd heb, kan ik een patiënt rustig uitleggen waarom ik een doorverwijzing niet zo nodig vind. Ik zie dat veel meer patiënten met een glimlach de deur uitgaan.”

Zijn er uitdagingen of dingen die beter kunnen?

“Het is nieuw voor ons om met spreekuurondersteuners te werken. In het begin was dat spannend, ook voor henzelf. Het kostte in het begin natuurlijk tijd en energie om hen te begeleiden, nu levert het tijd op. De spreekuurondersteuners vinden het bovendien super leuk om zelfstandig patiënten te kunnen zien. Doordat zij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, zien we dat de triage verbetert, zowel aan de balie als via de telefoon. Onze assistentes hebben echt een professionaliseringsslag gemaakt.”

Is het een structurele oplossing, ook financieel?

“Niemand van ons wil nog terug naar 10 minuten per consult. Ik moet er in ieder geval niet aan denken. Deze aanpak moet juist zo snel mogelijk landelijk worden ingevoerd. De vraag is wel: waar haal je de poppetjes vandaan… Wij hebben in onze regio nu al een tekort aan huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners. Er moeten de komende tijd meer huisartsen worden opgeleid, anders wordt het veel te krap.

Financieel gezien lijkt het mij geen probleem. Als het aantal verwijzingen daalt, is dit toch de goedkoopst mogelijke zorg? Maar het is de vraag of de zorgverzekeraar er ook zo over denkt. De huisartsen in Afferden, waar ook een pilot draait, moeten van VGZ weer meer gaan verwijzen om te voorkomen dat het ziekenhuis omvalt. En in Gorinchem stelt VGZ opeens aanvullende prestatie-eisen in de vorm van een ‘verwijs plafond’ en ‘terugverdien beloningen’. Daar maken we ons zorgen over.”

Vanuit de LHV:

Streven naar structurele oplossingen  

  • De LHV pleit voor een uitbreiding van de pilots zoals gestart door zorgverzekeraars VGZ en Eno, waarin langere consulten worden gecompenseerd door de inzet van extra huisartsencapaciteit. De pilots zijn bedoeld om bewijs te verzamelen voor het bieden van structurele oplossingen, door overheid en zorgverzekeraars ondersteund.
  • In het hoofdlijnenakkoord (HLA) staat een groot aantal afspraken over de prioriteiten in de huisartsenzorg, de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor en het bewaken van de gemaakte afspraken. In de periode 2019-2022 komt er meer geld beschikbaar voor de huisartsenzorg, dat onder andere ten goede moet komen aan meer tijd voor de patiënt. Meer informatie over het HLA.
  • In de NZa-norm zit 1,23 fte assistentie per normpraktijk.