Handreiking Meer Tijd voor de Patiënt

 

Deze handreiking (voor LHV-leden) geeft u handvatten, advies en praktijkvoorbeelden om structureel meer tijd voor uw patiënten te organiseren. In uw praktijk maar ook in de regio.

Een handig stappenplan en checklist helpen u bij het opzetten van een pilot en hoe u de  samenwerking vorm geeft om uw project succesvol uit te rollen. Laat u door de verschillende voorbeelden inspireren om ook aan de slag te gaan en meer tijd voor uw patiënten te organiseren!

Ga naar de handreiking

De LHV zoekt naar oplossingen die voor meer tijd voor de patiënt zorgen en die ervoor zorgen dat u goede zorg kunt blijven leveren. Verschillende voorbeelden en best practices zijn verzameld op deze website.